title-image

European Council on Refugees and Exiles

ECRE is een Europees netwerk van 98 ngo’s in 40 Europese landen dat in 1974 is opgericht om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden te beschermen en te verbeteren. De ledenorganisaties van ECRE variëren van toonaangevende internationale ngo’s tot kleine, lokale organisaties met betrokken activisten.

Het ECRE-secretariaat in Brussel richt zich op vier kerntaken: juridische ondersteuning en strategische rechtszaken, onderzoek en documentatie, bewustmaking en communicatie. ECRE werkt aan beïnvloeding van het beleid en de praktijk van de EU op vluchtelingenvraagstukken en is een belangrijke bron voor journalisten die regelmatig geciteerd worden in de grote media en die een grote groep volgers hebben op sociale media.

De rechten van asielzoekers, vluchtelingen en migranten op Europees en nationaal niveau staan onder druk. ECRE pleit voor een humaan EU-asielbeleid en wil de rechten van ontheemden beschermen en verbeteren.

ECRE vormt dankzij haar uitgebreide databases, analytische rapporten, beleidsnota’s, activiteiten en wekelijkse nieuwsbrieven een belangrijke Brusselse en internationale informatiebron voor allerlei vakspecialisten, beroepsbeoefenaars, politici en organisaties die zich met de vluchtelingensituatie bezighouden, waaronder het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR, met wie ECRE een strategisch partnerschap vormt. Tegelijkertijd wil ECRE de betrokkenheid van een breder publiek winnen via traditionele en sociale media. Het strategische doel is daarbij om vluchtelingen een stem te geven in het publieke debat en een tegengeluid te laten horen met betrekking tot de huidige situatie, om te waarborgen dat mensen die vanwege oorlog en risico op vervolging hun vaderland hebben moeten verlaten, een asylverzoek kunnen indienen.

 Nu de rechten van asielzoekers, vluchtelingen en migranten op Europees en nationaal niveau onder druk staan, stelt de steun van Adessium Foundation ECRE in staat om onderzoeksmogelijkheden, projectervaring en juridische kennis in te zetten voor het vergroten van communicatie-  en advocacy activiteiten voor het verdedigen van fundamentele mensenrechten.

Over deze partner

ECRE pleit voor een eerlijk, humaan EU-asielbeleid in overeenstemming met internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten. ECRE werkt samen met leden en partners om de Europese autoriteiten en het algemene publiek te informeren en te overtuigen. ECRE monitort schendingen van mensenrechten en keurt deze publiekelijk af. Tegelijkertijd werkt de organisatie aan eerlijke en effectieve oplossingen op de lange termijn.

04/06/2017
Hostwriter
Hostwriter biedt praktische oplossingen in een tijd waarin de journalistiek gebukt gaat onder bezuinigingen...
12/06/2017
Reporters without Borders
Bijna de helft van de mensen heeft geen toegang tot vrij gerapporteerd nieuws en...