Een must-read: SOMO’s rapport ‘Amazon’s European chokehold’

Een must-read: SOMO’s rapport ‘Amazon’s European chokehold’

SOMO publiceerde onlangs een rapport over de impact van Amazon in Europa. We spraken onderzoeker Margarida Silva.

Geen keuze
SOMO onderzoekt multinationals. Het doel: een eerlijke en duurzame wereld, waarin publieke belangen zwaarder wegen dan belangen van bedrijven. We steunen SOMO’s onderzoek naar de invloed van Big Tech-bedrijven. Onderzoeker Margarida Silva: “We hebben het afgelopen jaar de impact van Amazon op het leven van mensen onderzocht. We spraken met verkopers op het online platform en zij vertelden over de uitdagingen en de hoge vergoedingen die ze moeten betalen. Ze hebben het gevoel dat ze geen keuze hebben.”

Onevenredige macht van Big Tech
“We koppelden de getuigenissen van de verkopers aan het groeiende bewijs van misbruik in heel Europa en volgden miljarden euro’s aan Amazon-inkomsten. Dit onderzoek zorgde ervoor dat we gingen samenwerken met het maatschappelijk middenveld en vakbonden. Samen met hen stellen we de problemen die Amazon veroorzaakt op EU-niveau aan de orde. We weten zeker dat er nog veel meer verhalen over de negatieve impact van grote tech-bedrijven te vertellen zijn. Dit soort onderzoeken zijn van groot belang om de onevenredige macht van Big Tech een halt toe te roepen.”

Steun van Adessium
Binnen ons programma Publiek Belang dragen we bij aan de totstandkoming en implementatie van randvoorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde digitale samenleving. SOMO richt zich op de Digital Markets Act (DMA), de EU-wet die moet zorgen voor meer en betere regulering van vooral online platformen. SOMO brengt relevante expertise mee vanuit hun onderzoek naar monopolies. Verder speelt de organisatie een stimulerende rol om op dit gebied netwerken en samenwerking te bevorderen.

19/06/2023
Nieuwe financieringsmogelijkheid voor ngo’s in Europa om AI vorm te geven
Het European AI & Society Fund staat nu open voor financieringsaanvragen binnen het nieuwe...