title-image

Dutch Cell Dogs

Gevangenen die moeilijk plaatsbare asielhonden trainen: dat is het verfrissende concept waarmee Dutch Cell Dogs in 2009 begon. Het succes van de praktijk bleek vrijwel onmiddellijk: een gevangene trainde een lastige hond tot een fijn huisdier, maar in wezen trainde hij ook zichzelf. De deelnemers resocialiseerden.

Dutch Cell Dogs is het eerste programma in Nederland waarin mens en dier elkaar helpen om een plek in de samenleving te hervinden. Gedetineerden en tbs’ers trainen in dit project eveneens vastzittende, vaak problematische asielhonden en voeden hen op tot sociale gezinshonden.

Door een praktijk van positieve beloning trainen de gedetineerden in feite zichzelf. De resultaten van Dutch Cell Dogs zijn onmiskenbaar. Zelfs de meest problematische en/of gesloten persoonlijkheid wordt door de honden bereikt: de gedetineerden worden opener, krijgen meer zelfvertrouwen en zetten hun eerste stappen op weg naar een herwonnen sociaal leven.

De komende jaren zet Dutch Cell Dogs in op het verkrijgen van wetenschappelijke erkenning van de door hen gehanteerde methodiek. Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de effectiviteit van Dutch Cell Dogs is in april 2017 van start gegaan en moet de wetenschappelijke legitimering hiervoor geven. Het onderzoek zal in 2019 worden afgerond, waarna de interventie bij het Nederlands Jeugd Instituut (databank voor effectieve interventies) zal worden ingediend als Effectieve Interventie.

Adessium steunt dit project op het gebied van professionalisering van de organisatie en effectmeting.

Over deze partner

Dutch Cell Dogs brengt op een bijzondere manier twee werelden samen – de wereld van gedetineerden, die door hun detentie tijdelijk buiten de samenleving staan, en die van eveneens vastzittende asielhonden. Twee kwetsbare groepen, die langs de zijlijn staan en die moeilijk zonder steun van anderen hun weg naar de samenleving kunnen hervinden. Om succesvol te kunnen re-integreren, zijn een hernieuwd positief zelfbeeld en opbouw van vertrouwen in de omgeving noodzakelijk. Dutch Cell Dogs ondersteunt beide processen.

04/06/2018
Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting
Het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren vraagt om een veelomvattend en...
18/07/2018
IMC Weekend School on Tour
Nieuwkomerskinderen komen in een schakelklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren...