title-image

Dokters van de Wereld

Medische zorg is geen privilege maar een mensenrecht. Toch zijn er wereldwijd miljoenen mensen waarvoor medische zorg onbereikbaar is als ze ziek worden. In Nederland is de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch. In de praktijk blijkt het lastig voor hen om zonder bemiddeling medische zorg te krijgen. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Zeker voor mensen die extra kwetsbaar zijn zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, kinderen en mensen met psychische problemen.

Met het project Zorgrecht helpt Dokters van de Wereld mensen zonder verblijfspapieren via spreekuren, een telefonische helpdesk en groepsvoorlichting om hun zelfredzaamheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten. De organisatie bemiddelt tussen zorginstanties en ongedocumenteerde patiënten. Ze informeert zorgverleners over de mogelijkheden van het verlenen van zorg aan deze groep. Tijdens groepsbijeenkomsten krijgen migranten zonder verblijfspapieren voorlichting over hun rechten. Via de telefonische helpdesk kunnen ongedocumenteerden, familie, kennissen en zorgverleners informatie en advies krijgen over toegangsvragen. Bovendien fungeert de helpdesk als back-up van de spreekuren, voor ondersteuning in vervolgtrajecten of bemiddelingszaken. Dokters van de Wereld heeft ook een speciale Zorgbus.

In Nederland is het voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch om zonder bemiddeling medisch zorg te verkrijgen. Dokters van de Wereld helpt deze ongedocumenteerden om hun zelfredzaamheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten.

Deze bus maakt mobiele spreekuren mogelijk. De spreekuren worden door medische vrijwilligers uitgevoerd. Zij bieden een luisterend oor, informatie en bemiddeling en ze helpen ongedocumenteerde migranten om zelfstandig de weg naar de gezondheidszorg te vinden.

Adessium Foundation ondersteunt het project Zorgrecht van Dokters van de Wereld voor het structureel verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder verblijfspapieren.

Over deze partner

Dokters van de Wereld strijdt voor zorg voor iedereen. In Nederland en in het buitenland. Zij voeren chirurgische missies uit, trainen lokale zorgprofessionals in ontwikkelingslanden en voeren actie. Dokters van de Wereld biedt toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Honderden vrijwilligers en medische professionals gaan actief het veld in en redden levens.

03/06/2017
Het Leger des Heils
Het Leger des Heils helpt gezinnen met complexe en ernstige problemen met behulp van...
26/06/2017
Stichting Life Goals
Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te...