title-image

De Vrolijkheid

De helft van de mensen die naar Nederland vlucht is jonger dan vijfentwintig jaar. Deze jongeren zijn volop in ontwikkeling en hebben behoefte aan stabiliteit, veilig-heid en continuïteit. Leven en opgroeien in asielzoekerscentra met een onvoorspel-bare asielprocedure en vele verhuizingen zorgen vaak voor een gevoel van onzeker-heid en spanning.

De Vrolijkheid vindt dat kinderen en jongeren het recht hebben om op te groeien in een veilige omgeving met ruimte en mogelijkheden voor zelfexpressie. Kunst heeft het vermogen veerkracht te versterken en talenten te ontwikkelen. In co-creatie met professionele kunstenaars werken kinderen en jongeren bij de Vrolijkheid op gelijk-waardige wijze aan kunstuitingen. Zo ontdekken kinderen en jongeren talenten, groeit het zelfvertrouwen en werken ze aan de ontwikkeling van hun identiteit.

Wekelijks worden er met een kunstenaar KunstLabs georganiseerd, workshops voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt gewerkt met muziek, dans, the-ater, beeldende kunst, gesproken woord, film, fotografie en (nieuwe) media. Inmid-dels wordt er gewerkt op 28 azc-locaties verspreid over het land, en zijn er bijna 3.000 Vrolijke Atelier workshops georganiseerd voor 4.000 unieke deelnemers.

Adessium steunt het werk van de Vrolijkheid omdat we vinden dat ieder kind in een veilige omgeving moet kunnen opgroeien en zich moet kunnen ontplooien. We zet-ten ons in voor integratie van vluchtelingen in Nederland en hechten aan dialoog en ontmoeting.

Over deze partner

kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een net-werk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met veel vrijwilligers, kin-deren, jongeren en ouders worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op 28 asielzoekerscentra gerealiseerd.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om ver-halen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ont-dekken en ontwikkelen.

05/07/2019
Villa Pinedo
Villa Pinedo is er voor alle kinderen die nu negatieve gevolgen ondervinden van de...
28/07/2020
De Regenboog Groep
De afgelopen tien jaar is het aantal daklozen in Nederland gegroeid 40.000. In Amsterdam...