title-image

De Regenboog Groep

De afgelopen tien jaar is het aantal daklozen in Nederland meer dan verdubbeld naar 40.000. In de grote steden is de nood het hoogst. De grote stijging komt vooral door het tekort aan opvangplekken, gebrek aan doorstroming naar begeleid wonen en tekort aan betaalbare woningen. Ook zien we dat de groep van economische daklozen groeit. Dit zijn mensen die wel huisvestingsproblemen hebben, door bijvoorbeeld verlies van baan of door een scheiding, maar zij hebben meestal geen verslaving of gedragsproblemen. Hierdoor vallen ze bij de hulpverlening tussen wal en schip. Het is zaak om deze mensen snel aan onderdak te helpen zodat ze niet afhankelijk gaan worden van hulpverlening en verder afglijden.

In Amsterdam bekommert De Regenboog Groep zich om mensen in sociale armoede en biedt hen kansen om weer deel te nemen aan de maatschappij. Voor steun aan dak- en thuislozen beheert De Regenboog Groep acht inloophuizen verspreid over Amsterdam. In deze inloophuizen zijn er dagelijks zo’n 600 bezoekers. Zij krijgen hier een gezonde maaltijd, een warme douche, schone kleding en steun van maatschappelijk werkers. De bezoekers helpen mee om de inloophuizen draaiende te houden. In 2019 maakten in totaal 5126 mensen gebruik van de inloophuizen.

De Regenboog Groep vangt ook mensen op die (nog) geen indicatie hebben voor maatschappelijke hulp of die niet kunnen krijgen, omdat ze bijvoorbeeld niet-rechthebbend of ongedocumenteerd zijn. De Regenboog onderzoekt samen met hen welke mogelijkheden er zijn en of er een betere toekomst mogelijk is in het land van herkomst en begeleidt eventueel de terugkeer.

Vanwege de corona crisis worden in Amsterdam alle daklozen in de nacht opgevangen. Een goede nachtrust vermindert de stress en vergroot de kansen op succesvolle begeleiding overdag. De Regenboog gebruikt dit inzicht in haar pleitbezorging voor een ruimere opvang, gericht op herstel en vooruitgang.

Adessium ondersteunt de inloophuizen van de Regenboog Groep omdat we vinden dat iedereen in Nederland gelijkwaardig moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij richten we ons hier met name op dak- en thuislozen. Dit doen we door laagdrempelige inloopvoorzieningen als inloophuizen te ondersteunen en daarmee bij te dragen aan verbetering van begeleiding en doorstroming van kwetsbare bezoekers.

Over dee partner

De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. Zij stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. De organisatie ondersteunt Amsterdammers in sociale armoede. Dat doet ze met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en meer. En vooral met tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens.

30/06/2020
De Vrolijkheid
De Vrolijkheid organiseert KunstLabs en workshops in azc’s in Nederland. Zo ontdekken kinderen en...
04/11/2021
“De kinderen zijn zó gemotiveerd” – Een muziekconcert van de Vrolijkheid in azc Almere
Uit volle borst zingt het kinderkoor van azc Almere bekende Nederlandse kinderklassiekers. Tussendoor vertonen...