De Balearen roepen twee gebieden uit tot nieuwe mariene reservaten

De Balearen roepen twee gebieden uit tot nieuwe mariene reservaten

Het gebied Punta de sa Creu rond Formentera (10 km2) en het gebied rond Tagomago-Ibiza (37,56 km2) hebben de status mariene reservaat gekregen. Beide gebieden hebben een belangrijke ecologische waarde. In beide gebieden komen Posidonia zeegrasvelden, algen, rotsachtige riffen en verschillende koraalsoorten voor. Voortaan zullen hier vooral activiteiten worden gereguleerd teneinde de vispopulaties te herstellen. In het Tagomago reservaat is 220 hectare tevens aangewezen als ‘no-take zone’. Hierbinnen is elke vorm van vissen en duiken verboden, er mag enkel wetenschappelijk onderzoek worden gedaan.

Het creëren van deze mariene reservaten is het resultaat van meer dan twee jaar werk. Op initiatief van lokale vissers, en samen met de Eilandsraad en tal van andere belanghebbenden zijn de te beschermen gebieden geïdentificeerd en plannen ontwikkeld voor het management daarvan.

Uit onderzoek is gebleken dat de vispopulatie groter en diverser kan zijn dan heden het geval is. Er wordt verwacht dat de goede ecologische condities van de mariene omgeving in combinatie met afspraken over welke activeiten er in welke mate zijn toegestaan, kunnen bijdragen aan herstel van de vispopulatie.

GEN-GOB Eivissa werkte met de Eilandsraad samen om dit stakeholderproces te begeleiden vanwege hun grote kennis en expertise op dit gebied. De werkzaamheden hiervoor vallen onder GEN-GOB Eivissa’s programma “De zee, een gedeelde verantwoordelijkheid” (La Mar, una responsabilidad compartida). Dit programma wordt sinds januari 2016 door Adessium ondersteund.

Met de toevoeging van deze gebieden aan het areaal van beschermde zeegebieden rond de Balearen wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in het herstel van de vispopulatie en het behoud van dit unieke ecologische systeem. Het bewijst dat gezonde ecologische systemen en verantwoord economisch gebruik daarvan een goed evenwicht kunnen vormen.

Lees meer over Tagomago (in Spanish):

Lees meer over Punta de sa Creu (in Spanish)

Lees meer over Tagomago (Diario de Ibiza, in Spanish)

Lees meer over Punta de sa Creu (Diario de Ibiza, in Spanish)

12/12/2018
Nationale DenkTank: tien oplossingen voor een circulaire economie
Tien haalbare oplossingen om de transitie naar een circulaire metropool te versnellen. Deze oplossingen...
19/12/2018
EU bereikt akkoord over verbod op wegwerpplastic
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikten overeenstemming over een verbod op wegwerpplastic en...