title-image

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren vraagt om een veelomvattend en ambitieus programma, gericht op systemische verandering. De Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting werkt met zo’n programma. Enerzijds zet de Coalitie in op preventie en bescherming van kinderen en jongeren tegen seksuele uitbuiting. Anderzijds werkt zij aan het vergroten van kennis over het probleem en bewustwording bij de rechterlijke macht, overheid en bedrijfsleven. Ook worden bewustwordingscampagnes voor het brede publiek gerealiseerd.

Een specifiek probleem van seksuele uitbuiting van jongeren vormt de loverboy. Deze mensenhandelaar palmt een meisje in en laat haar verliefd op hem worden, waarna hij haar dwingt tot seks met derden tegen betaling zodat hij eraan verdient. Steeds vaker wordt hierbij chantage of (dreiging met) geweld toegepast. Uitbuiters zetten de slachtoffers onder druk met allerlei chantagemiddelen, waaronder sextortion: de loverboy dreigt seksueel getinte foto’s of filmpjes van het slachtoffer online te zetten of rond te sturen.

Het project WATCH Nederland, onderdeel van de Coalitie, heeft in 2017 een meldpunt voor loverboyproblematiek ingesteld. Ouders, professionals en omstanders kunnen hier terecht om melding te doen van loverboys, klanten van minderjarigen en minderjarige slachtoffers die bescherming behoeven. Een ander, minder bekend probleem waar de Coalitie zich op richt is jongensprostitutie. Hierop rust een groot taboe: uit de eerste onderzoeksresultaten in 2017 is gebleken dat het verschijnsel meer voorkomt dan voorheen bekend.

Adessium Foundation ondersteunt de Coalitie omdat we vinden dat kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in veiligheid en nooit uitgebuit mogen worden. We willen traumatisering op jonge leeftijd voorkomen en weerbaarheid vergroten in de brede omgeving van het kind.

Over deze partner

De Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijke beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland. Terre des Hommes, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Fier en Defence for Children – ECPAT hebben hun krachten gebundeld met als doel: structurele verandering bewerkstelligen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders en samenwerking gezocht met alle relevante (keten)partners.

31/05/2018
Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam
“Stichting van Schulden naar Kansen” luidt sinds 1 mei 2018 de nieuwe naam van...
03/07/2018
Dutch Cell Dogs
Een gevangene die een lastige hond tot een fijn huisdier traint, traint in feite...