title-image

Civitates

In verschillende lidstaten van de Europese Unie is sprake van een zogenaamde shrinking of civic space: overheden nemen antidemocratische maatregelen die het burgers en maatschappelijke organisaties moeilijk maken hun rol in het democratische proces te vervullen. Zo krijgen NGO’s te maken met haatcampagnes en misinformatie, inperking van de mediavrijheid en administratieve maatregelen die hun werk bemoeilijken.

Civitates is een samenwerkingsverband van 16 fondsen die gezamenlijk het hoofd willen bieden aan dit soort antidemocratische ontwikkelingen door zich in te zetten voor het versterken van democratie in Europa. Het fonds gelooft in de kracht van Europese democratieën, waarin alle burgers toegang hebben tot informatie, hun stem laten horen, zich organiseren en deelnemen aan democratische processen.

Civitates ondersteunt prodemocratische maatschappelijke organisaties om fundamentele Europese waarden te waarborgen. De interventies die Civitates steunt, zijn gericht op het versterken van een omgeving waarin maatschappelijke organisaties hun werk kunnen blijven doen en op de ontwikkeling van EU-beleid als reactie op schending van democratische principes.

Adessium Foundation is een van de medeoprichters van Civitates omdat wij ons al sinds jaren inzetten voor het bevorderen van een open, democratische samenleving, en daarin ook graag met andere Europese fondsen optrekken. Het beschermen van democratische grondbeginselen is van belang voor alle organisaties die wij als stichting ondersteunen.

Lees enkele interviews met Civitates’ begunstigde organisaties. (Engels)

“Corruption in Romania raises many concerns, but it also ignites engagement.” – Interview with Oana Preda, director of CeRe
“In Slovakia, many organizations were in denial, saying there was no real threat” – Interview with Milan Sagat, Executive Director of Via Iuris
‘In Hungary it’s like this; if you’re not friends with the local government, you can’t do anything’ – Interview with Veronika Móra, director of Ökotárs

Over deze partner

Civitates is een onlangs opgericht samenwerkingsverband van 16 fondsen die zich inzetten voor een open, democratische samenleving in Europa. Civitates richt zich op het versterken van het maatschappelijk middenveld, zodat maatschappelijke organisaties hun onmisbare rol kunnen blijven spelen in het handhaven van democratische waarden.

20/09/2018
The Good Lobby
De laatste jaren is de afstand tussen de EU en haar inwoners zichtbaar gegroeid,...
24/05/2019
UvA Onderzoek Fiscale Transparantie
Het onderzoeksprogramma Fiscale Transparantie van de UvA bestudeert de transparantie van internationale belastingconcurrentie en...