Circle Economy op World Economic Forum: We riskeren een mondiale ramp

Circle Economy op World Economic Forum: We riskeren een mondiale ramp

Uit het persbericht van Circle Economy
De wereld stevent af op een ramp nu het wereldwijde verbruik van grondstoffen de 100 miljard ton per jaar overschrijdt. Strategieën voor een circulaire economie zijn essentieel, omdat hergebruik van grondstoffen is afgenomen van 9,1% tot 8,6%.
De wereldeconomie verbruikt voor het eerst 100 miljard ton aan materialen per jaar, maar het hergebruik van deze grondstoffen daalt. Dit onthult een rapport van impactorganisatie Circle Economy dat op 21 januari 2020 in Davos tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum is gelanceerd.

Het Circularity Gap Report 2020 constateert dat de wereldeconomie nu slechts voor 8,6% circulair is – van alle mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa wordt slechts 8,6% hergebruikt. Dit is een daling van 0,5% sinds 2018, toen het rapport voor het eerst werd uitgebracht.

Circle Economy stelt dat landen een uitstekende uitgangspositie hebben om de groeiende circulariteitskloof aan te pakken en roept regeringen op om nationale stappenplannen voor circulariteit op te stellen. Hiermee worden economieën concurrerender en kunnen levensomstandigheden verbeteren. Ook zullen deze plannen helpen om de emissiedoelstellingen te behalen en om ontbossing te voorkomen. Afhankelijk van de levensstandaard van de bevolking en hun ecologische voetafdruk worden er voor verschillende landen verschillende strategieën voorgesteld.

Het rapport belicht positieve trends en circulaire oplossingen die wereldwijd al worden toegepast. Maar nog steeds is het wereldwijde gebruik van materialen in 50 jaar bijna verviervoudigd. Van slechts 26,7 miljard ton in 1970 wordt er een stijging verwacht naar 170 tot 184 miljard ton in 2050. De onderliggende redenen voor deze negatieve trend zijn een logisch gevolg van het dominante economische “take-make-waste” model.

Het rapport stelt dat nationale regeringen de sleutel zijn om over te schakelen van een lineaire naar een circulaire economie. Het roept hen op om samen te werken aan circulaire strategieën om hulpbronnenefficiëntie te meten en te verbeteren, om wereldwijde trends naar nationale stappenplannen te vertalen en om samen met bedrijven, NGO’s en academici actie te ondernemen.

Circle Economy heeft het rapport officieel naar buiten gebracht tijdens het World Economic Forum in Davos (21-24 januari 2020), een jaarlijkse bijeenkomst waar ongeveer 2500 politici, bedrijfsleiders en economen bijeenkomen om de meest urgente kwesties van de wereld te bespreken.

Als impactorganisatie brengt Circle Economy een wereldwijde gemeenschap bij elkaar om voorwaarden voor een systemische transformatie te creëren. De organisatie werkt samen met bedrijven, steden en overheden, en identificeert kansen voor een transitie naar een circulaire economie en biedt praktische en schaalbare oplossingen om die kansen te realiseren.

Adessium Foundation ondersteunt Circle Economy. We ondersteunen initiatieven die werken aan een omgeving met een duurzamere economie. We willen daarmee een nieuw economisch systeem helpen realiseren door te investeren in belangrijke elementen, zoals het versnellen van de overgang naar een circulaire economie.

31/10/2019
Aanpak van plastic afval in rivieren
De Ocean Cleanup gaat zich richten op de belangrijkste bron van plasticvervuiling in de...
12/03/2020
Circular Economy Action Plan: het masterplan voor een schoner en meer competitief Europa
De Europese Commissie heeft haar masterplan voor een schoner en meer competitief Europa gepubliceerd:...