Campagne aangiftebereidheid slachtoffers seksuele uitbuiting

Campagne aangiftebereidheid slachtoffers seksuele uitbuiting

In ons land worden dagelijks honderden kinderen en jongeren uitgebuit. Velen werken gedwongen in de prostitutie en bevinden zich in een positie waaruit ze niet gemakkelijk kunnen ontsnappen. Ze zijn vaak bang en schamen zich, en doen geen aangifte.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) startte op 12 juni 2018 de landelijke campagne ‘Maak het zichtbaar’. Met deze campagne vraagt het CKM aandacht voor het probleem van mensenhandel. De organisatie wil jongeren bewust maken van de gevaren van loverboys en van het belang van het doen van aangifte. Een aangifte is de enige manier om uitbuiters te stoppen.

Centraal in de campagne stond het rapport ‘Aangifte doe je niet’. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de aangiftebereidheid van jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting. De meeste minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting doen geen aangifte uit angst voor de dreigementen van de mensenhandelaar en zijn netwerk. Daarnaast herkennen meisjes zichzelf niet altijd als slachtoffer en vormt de zwaarte en duur van de strafrechtelijke procedure een aanzienlijke drempel om aangifte te doen. CKM heeft het rapport aangeboden aan mevrouw Kuik (CDA) en mevrouw van den Hul (PvdA).

Mevrouw Kuik en de heer Segers (ChristenUnie) stelden vervolgens Kamervragen. Uitzonderlijk snel reageerde Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met de aankondiging van een pakket aan maatregelen met betrekking tot mensenhandel, waarmee hij na de zomer naar de Kamer komt. Naast maatregelen om het doen van aangifte te stimuleren zal er ook aandacht zijn voor het verbeteren van de signalering en ondersteuning van de slachtoffers. De politie zal een pilot starten om jongeren te stimuleren aangifte te doen, politiemensen ontvangen hiervoor een speciale training. Er zijn initiatieven in gang gezet om de toegang tot recht en zorg voor slachtoffers van zedendelicten te verbeteren. Naar het kindvriendelijk horen door de politie van minderjarige slachtoffers is momenteel een onderzoek gaande.

Adessium ondersteunt het samenwerkingsverband “Systemic Change” tussen CKM, Fier, Terre des Hommes en Defence for Children, waar deze campagne uit voortkomt. Voor een integrale aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen en jongeren tot 23 jaar richt de coalitie zich op politiek, rechterlijke macht en het grote publiek.

Nieuws artikel Volkskrant

18/09/2018
Stop de Carrousel
De film ALICIA gaat over een meisje dat slachtoffer is van een systeem dat...