title-image

BLUE

De Eolische archipel, ten noorden van Sicilië, staat onder druk door toenemend toerisme en niet-duurzame vismethoden. Illegale en ongereglementeerde visserij leidt tot overbevissing. Destructieve vistechnieken vernietigen het mariene milieu en elimineren grote roofvissen. Bescherming van de zee ondersteunt bedreigde soorten en helpt het vergroten van visbestanden, wat van groot economisch belang is voor lokale vissersgemeenschappen.

In november 2016 beloofde het Italiaanse ministerie van Milieu, Land en Zee de toewijzing van een beschermd zeegebied in de Eolische gebieden. Een netwerk van beschermde zeegebieden beschermt de biodiversiteit en tevens de visbestanden en bedreigde mariene soorten. Het zal er ook voor zorgen dat de toekomst van een lokale, duurzame visindustrie veilig gesteld wordt door middel van meer handhavingscapaciteit.

In 2017, vóór de instelling van het beschermde zeegebied, startte BLUE het werken met kleinschalige vissers in Salina en Stromboli. BLUE heeft in samenwerking met lokale biologen een vrijwillige ‘Responsible Fishing Code of Conduct’ ontwikkeld om best practice-maatregelen vast te stellen. Om de vissers te ondersteunen die deze duurzame praktijken volgen, heeft BLUE ijsmachines en geïsoleerde visdozen geleverd die helpen de kwaliteit en waarde van gevangen vis te verbeteren, terwijl ook polystyreenafval wordt verminderd. BLUE faciliteert ook uitwisselingsprogramma’s tussen vissers en andere duurzame kleinschalige gemeenschappen in Italië om ervaringen uit te wisselen.

Adessium Foundation ondersteunt het werk van BLUE omdat we vinden dat een effectief model voor mariene natuurbescherming belangrijke mariene habitats kan beschermen, terwijl het ook lokale vissers ondersteunt die duurzame visserijmethoden toepassen. Wij zijn van mening dat het project leidt tot verbetering van inzicht van lokale gemeenschappen in de voordelen van mariene bescherming, en dat het kleinschalige vissers in staat zal stellen hun aanbod van vis voor de toekomst veilig te stellen.

Over deze partner

De Blue Marine Foundation (BLUE) is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde liefdadigheidsinstelling, opgericht in 2010 door het team achter de film ‘The End of the Line’. De film vestigde de aandacht van de wereld op de crisis van overbevissing. BLUE is opgezet om de aanleg van mariene reservaten mogelijk te maken en modellen voor duurzame visserij te ontwikkelen.

05/04/2018
Plastic Solutions Fund
Plastic is één van de grootste bedreigingen van onze ecosystemen. Het Plastic Solutions Fund...
12/07/2018
Rewilding Europe
Rewilding creëert door natuurlijke processen wildere, meer biodiverse habitats. Stakeholders worden uitgedaagd en aangespoord...