Bellingcat

Onderzoeksjournalistiek bevordert dieper inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Het wordt echter steeds moeilijker om deze arbeidsintensieve vorm van journalistiek te financieren, doordat digitalisering bestaande journalistieke verdienmodellen fundamenteel op de proef stelt. Tegelijkertijd biedt digitale technologie nieuwe mogelijkheden om data te verzamelen en te analyseren en goede verhalen te verspreiden. Bellingcat laat zien hoe online onderzoek in samenwerking met burgers tot unieke resultaten kan leiden.

Bellingcats unieke werkwijze is gebaseerd op onderzoek van online bronnen. Vrijwilligers overal ter wereld onderzoeken berichten op social media, ontleden online videomateriaal en analyseren geodata. Om anderen aan te sporen op dezelfde manier te werken, ontwikkelt Bellingcat handleidingen en trainingen over deze werkwijze.

In de afgelopen 10 jaar is de manier waarop mensen informatie met elkaar delen en de mogelijkheid om met iedereen samen te werken om die informatie te begrijpen, drastisch veranderd. Bellingcat maakt gebruik van die veranderingen, door betrokken te zijn bij de online samenleving op verschillende niveaus en door het onderzoeken van een steeds breder scala aan onderwerpen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de journalistiek, maar ook voor andere gebieden, van gerechtigheid en aansprakelijkheid tot pleitbezorging en activisme. Bellingcat wil het voortouw nemen bij hoe open source-onderzoek wordt gebruikt en verspreid.

Door betrokken te blijven bij Bellingcat hopen we lessen te leren over het bevorderen van samenwerking tussen journalisten en burgers. Bellingcat laat zien dat samenwerking van journalisten met andere actoren, zoals wetenschappers en burgers tot unieke en belangrijke maatschappelijke verhalen kan leiden.

Over deze partner

Bellingcat is een internationaal onderzoekscollectief van samenwerkende burgers. Bellingcat werd bekend door berichtgeving over de Syrische burgeroorlogen en het onderzoek naar de vliegramp met de MH17. De resultaten hiervan zijn overgenomen door veel gevestigde journalistieke organisaties en door officiële onderzoekscommissies, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

18/05/2018
European Policy Centre
In de EU is het een grote uitdaging om effectief beleid te realiseren waarin...
12/07/2018
International Press Institute
Het OnTheLine Project pakt het probleem van online intimidatie van journalisten aan. IPI ontwikkelt...