title-image

Belangrijke mijlpaal indammen schadelijke visserijsubsidies

Onze partner The Pew Charitable Trusts is verheugd dat de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in juni (2022) een bindende overeenkomst hebben bereikt over visserijsubsidies. Senior Officer Ernesto Fernandez Monge vertelt wat deze overeenkomst inhoudt.

Overbevissing inperken

In totaal verstrekken overheden 22 miljard dollar per jaar aan subsidies die ervoor moeten zorgen dat de visserijsector overeind blijft. Zoals subsidies die de kosten van brandstof en de bouw van schepen verlagen, subsidies voor visserij op overbeviste bestanden en voor vaartuigen die op de ongereglementeerde volle zee vissen. Deze overheidsfinanciering houdt hiermee vaak onrendabele vissersvloten op zee. De WTO is de enige organisatie die mondiale overeenkomsten kan opstellen om deze schadelijke subsidies in te perken.

De overeenkomst

Samengevat beperkt deze overeenkomst het verstrekken van subsidies voor:

Illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij

Senior Officer Ernesto Fernandez Monge is werkzaam voor het project van The Pew Charitable Trusts voor vermindering van schadelijke visserijsubsidies. Hij licht toe: “Hiermee krijgen overheden een nieuw instrument voor handhaving. Ze kunnen dan subsidies intrekken van schepen die zich niet houden aan de regels. Alle Regional Fisheries Management Organisations (RFMO’s) hebben lijsten met schepen die beticht zijn van deze illegale activiteiten. Als de WTO-overeenkomst ingaat, krijgen de pakweg 150 schepen die nu op alle lijsten geregistreerd staan, in één klap geen subsidie meer. Als positief neveneffect zullen overheden over gebieden die nu nog niet vallen onder regionale afspraken, nu wél afspraken gaan maken over hoe daar de vispopulatie in stand gehouden kan worden. Op deze ongereguleerde zee vindt nu namelijk nog vaak illegale vangst plaats.”

Vissen op overbeviste bestanden

Ernesto: “Als overeengekomen is dat een gebied overbevist is, dan kunnen subsidies worden ingetrokken als je daar toch vist. Het vaststellen van of een gebied wel of niet overbevist is, gebeurt op wetenschappelijke basis. Het draait om het duurzame niveau waarop gevist kan worden, zodat de vispopulatie zich weer kan aanvullen binnen een bepaalde tijd. WTO-leden kunnen elkaar daar ook op aanspreken: jij laat in dat gebied gesubsidieerde visserij plaatsvinden en dat is tegen de regels. Als de leden er onderling niet uitkomen, dan kan het voor de rechter gebracht worden.”

Een vissersboot met gloeilampen om 's nachts inktvissen te lokken.

Vaartuigen die vissen op de ongereguleerde zee

Ernesto: “Dit gaat vooral invloed hebben op soorten die niet vallen onder afspraken van de Regional Fisheries Management Organisations (RFMO’s). Neem de vangst van inktvissen, daar is geen overeenstemming over bereikt. We zien nu dat landen als China en Spanje naar inktvis vissen in de ongereguleerde zee bij Argentinië, dus buiten de territoriale wateren van dat land. Argentinië heeft namelijk geen afspraken gemaakt met een RFMO. We zien dat op die zee overmatig gevist wordt op inktvissen en dat deze vangt vaak samenhangt met illegale visserij. Dat blijkt uit een studie die gedaan is met de data van Global Fishing Watch. Als de Spaanse en Chinese vissersvloot geen subsidie meer krijgen, dan zal deze visserij afnemen. Ook denken we dat leden door deze maatregel bij elkaar komen om eindelijk afspraken te maken over de vangst van inktvis en andere soorten waar nog geen akkoord over is bereikt.”

De volgende fase

De aangesloten landen zijn overeengekomen dat ze blijven onderhandelen over de uitwerking van deze nieuwe regels voor visserijsubsidies. Het is een langdurig proces, de visserijonderhandelingen bij de WTO begonnen in 2001. De invoering van de regels is ook niet van vandaag op morgen geregeld: de eerstvolgende bijeenkomst zal waarschijnlijk in december 2023 of in de lente van 2024 plaatsvinden. Alle 164 WTO-leden hebben de overeenkomst ondertekend, dus zodra deze in werking treedt, is deze bindend voor alle leden.

Adessium en Pew Charitable Trusts

Adessium heeft The Pew Charitable Trusts ondersteund voor de uitvoering van de European Listening Tour, waarmee ze de Europese WTO-onderhandelaars informeren over relevante en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast steunen we de ontwikkeling van de Global Atlas of Fishing Subsidies, een interactieve tool voor WTO-afgevaardigden en andere belanghebbenden die illustreert waar gesubsidieerde visserij buiten territoriale wateren plaatsvindt.

05/07/2022
“Het was een jaar vol mooie samenwerkingen” – programmamanagers Mens & Natuur
De partnerorganisaties in ons programma Mens & Natuur hebben in 2021 mooie resultaten behaald....