Baanbrekend resultaat in strijd tegen plastic vervuiling

Baanbrekend resultaat in strijd tegen plastic vervuiling

Een baanbrekend resultaat voor onze partners die vechten tegen plastic vervuiling. Woensdag 2 maart eindigde de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA) met het historische besluit om een juridisch bindend VN-verdrag op te stellen. Overheden ondernemen actie om plastic in elke fase van de cyclus aan te pakken: van winning, productie, gebruik en recycling tot het opruimen van plastic in het milieu

Juridisch bindend verdrag

“Het betreft hier een historisch moment, omdat er voor het eerst werkelijk wordt gesproken over het mondiale probleem van plasticvervuiling”, vertelt Anna van der Vliet, research en advocacy officer van onze partner Plastic Soup Foundation en aanwezig op de VN-top. De UNEA keurde het mandaat ‘End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument’ goed. De impact van dit besluit is potentieel groot. Het mandaat legt namelijk de basis voor een juridisch bindend verdrag dat rekening houdt met de volledige levenscyclus van plastic. De tekst van het verdrag zou eind 2024 klaar moeten zijn en is te vergelijken met het Klimaatverdrag dat landen in 2016 sloten in Parijs.

Plasticvervuiling stoppen

“Deze beslissing vormt de basis voor een allesomvattende aanpak om de plasticvervuilingcrisis op te lossen”, zegt Von Hernandez, Global Coordinator van de wereldwijde beweging Break Free From Plastic. “De erkenning dat dit probleem moet worden aangepakt in de hele keten van plastic, is een overwinning voor organisaties die al jaren de strijden tegen de vervuiling die  de plasticindustrie veroorzaakt. De #breakfreefromplastic-beweging staat klaar om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan dit proces en ervoor te zorgen dat het resulterende verdrag echt zal leiden tot voorkomen en stoppen van plasticvervuiling.” Anna van der Vliet van Plastic Soup Foundation: “We zijn trots op onze gezamenlijke inspanningen als leden van #breakfreefromplastic-beweging en hopen op een stevig verdrag. Maar we staan met deze overwinning nog maar aan het begin. Het echte gevecht begint pas met de onderhandelingen over de daadwerkelijke inhoud. The devil is in the detail.”

02/12/2021
Twee derde plastic verpakkingen in de supermarkt niet goed recyclebaar – Reactie van onze partner
Uit onderzoek van onze partner Natuur & Milieu blijkt dat twee derde van de...
28/04/2022
Verhalen over de staat van de Middellandse Zee – Nieuw initiatief van Earth Journalism Network
Onze partner Earth Journalism Network (EJN) is gestart met een nieuw tweejarig project: het...