Adessium steunt projecten om de impact van de corona crisis te verkleinen

Adessium steunt projecten om de impact van de corona crisis te verkleinen

De door het coronavirus veroorzaakte crisis heeft een grote impact op mensen die zich al in kwetsbare situaties bevinden. Voor mensen die in armoede leven, dak- of thuisloos zijn, of op de vlucht zijn betekent dit een acute noodsituatie.

Waar mogelijk willen we bijdragen aan het verlichten van deze noden en hebben daarom middelen vrijgemaakt om een aantal hulporganisaties te steunen in deze crisistijd. We richten ons met name op noodhulp en verlichting van urgente noden voor mensen in Nederland en op het bijdragen aan verlichting van de nijpende omstandigheden in en rond de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

We werken hierbij samen met bestaande of voormalige partners van Adessium, met een directe financieringsbehoefte waaraan zij niet kunnen voldoen vanuit bestaande toezeggingen, eigen vermogen of fondsenwervingscapaciteit. Daarbij wordt rekening gehouden met bredere gevolgen van de crisis, zowel op welvaart als welzijn, ofwel op inkomen en gezondheid.

Voor noodhulp in Nederland ondersteunen we de volgende projecten:

  • Stichting Urgente Noden Nederland: Bijdragen aan lokale noodhulpbureaus in heel Nederland om tegemoet te kunnen komen aan de toename van aanvragen voor noodhulp aan kwetsbare gezinnen
  • Stichting Het Vergeten Kind: Crisisfonds om kwetsbare kinderen (in opvang of thuis met jeugdbeschermingsmaatregel) snel te ondersteunen met materiaal voor educatie, connectie en ontspanning
  • Netwerk DAK: Noodhulpfonds voor lokale inloophuizen t.b.v. extra menskracht, noodlocaties en aangepaste vormen van voedselverstrekking
  • Het Nationaal Ouderenfonds: Opschaling van de capaciteit van de Zilverlijn, bellijn voor eenzame ouderen

En voor verlichting van de situatie voor vluchtelingen in Griekenland:

  • Artsen Zonder Grenzen: Medische noodhulp en sanitaire voorzieningen in en rond vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden
  • Movement On The Ground: Noodhulp in en rond vluchtelingenkampen in Griekenland, o.a. tenten, sanitaire voorzieningen, voedsel, waste management, kledinguitgifte en educatieve activiteiten. Momenteel extra aandacht voor maatregelen tegen verspreiding van Corona
  • Lighthouse Reports: Emergency Borders Newsroom om inzicht in lokale situatie te verschaffen (waaronder inmiddels mensenrechtenschendingen in grensregio’s)

Een crisis als deze vraagt meer flexibiliteit van ons in het donatieproces met onze partners. We zijn in gesprek met hen over hoe we hen in deze tijden op de beste manier kunnen ondersteunen en tegemoet kunnen komen.

18/03/2020
Corona virus
Het coronavirus stelt ons allemaal voor nieuwe uitdagingen. Ook bij Adessium doen we alles...
18/05/2020
In gesprek met onze partners
Met mensen in een drietal organisaties spraken we over motivatie, kansen, successen en uitdagingen....