Adessium: 15 jaar projectsteun, enkele highlights

In de afgelopen 15 jaar heeft Adessium vele goede doelen organisaties ondersteund. Deze tijdslijn toont enkele belangrijke hoogtepunten van het werk van onze partners.

Graag benadrukken we dat we hun inzet voor het algemene belang enorm waarderen en we zijn trots dat we daaraan hebben mogen bijdragen.

2005
 • Oprichting Adessium Foundation

  De familie van Vliet realiseert in 2005 de oprichting van Adessium Foundation.

 • ECSP

  In 2009 richt Adessium in samenwerking met de Erasmus Universiteit en Rotterdam School of Management het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) op. Adessium financiert dit instituut tot 2018. Het ECSP droeg bij aan kennisontwikkeling, effectiviteit en impact van de filantropische sector.

 • Voedselveiligheid van voedselbanken

  Van 2012 tot 2018 steunt Adessium Voedselbanken Nederland bij de Certificering van voedselveiligheid van voedselbanken. Dit heeft geleid tot toename van aangeboden voedsel en betere kwaliteit en diversiteit. Vanaf 2018 is de steun van Adessium gericht op het versterken van de distributieketen.

 • Nieuw stuk Nederlandse natuur

  Van 2014 tot 2018 biedt Adessium financiële ondersteuning aan Natuurmonumenten voor de aanleg van de Markerwadden. Hier wordt een uniek nieuw stuk Nederlandse natuur gecreëerd. Nieuwe natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. De financiële steun van Adessium leidde tot belangrijke financiële ondersteuning door grote partijen zoals o.a. Rijkswaterstaat.

 • Bescherming Balearische Zee

  Van 2015 tot heden steunt Adessium Marilles Foundation. Adessium financierde een verkennend onderzoek, initieerde vervolgens de oprichting van Marilles in 2016 en ondersteunt haar verdere ontwikkeling. Marilles Foundation is gericht op verbetering van capaciteit van ngo’s en stakeholders en leidt tot betere natuurbescherming en duurzame ontwikkeling voor de Balearische Zee.

 • Vernieuwende burger-onderzoeksjournalistiek

  Adessium ondersteunt Bellingcat vanaf haar begin in 2016. Bellingcat introduceert een vernieuwende manier van burger-onderzoeksjournalistiek door onderzoek van openbare online bronnen zoals big data en social media. De organisatie leverde een belangrijke bijdrage aan het feitenonderzoek rond MH17.

 • Interview Adessium

  In 2017 verschijnt een interview in Alliance Magazine met familie en directie van Adessium. In dit magazine voor de filantropische sector spreekt de familie open over haar ervaringen met Adessium; over motivatie, werkwijze en geleerde lessen.

 • Internationale samenwerking journalistiek

  Geïntrigeerd door de potentie van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) start Adessium in 2009 met ondersteuning van dit netwerk. ICIJ zette een nieuwe standaard voor internationale samenwerking in onderzoeksjournalistiek. Via het netwerk werken journalisten over de hele wereld samen, bijvoorbeeld aan The Panama Papers. In 2017 won ICIJ de Pulitzerprijs voor haar werk op het gebied van fiscale rechtvaardigheid.

 • Internationaal Verdrag tegen Kernwapens

  Via PAX steunt Adessium van 2007 tot 2017 de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN). Dit is een coalitie van meer dan 450 ngo’s in ruim 100 landen. Mede door deze campagne wordt in 2017 het Internationaal Verdrag tegen Kernwapens door 122 landen aangenomen in de Verenigde Naties. ICAN ontvangt hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.

 • Eigen cliëntpositie kinderen in de opvang

  Adessium steunt van 2014 tot 2020 Stichting Kinderpostzegels en Het Vergeten Kind. Zij bepleiten in een coalitie met andere fondsen in een stille lobby de eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang. In 2017 wordt deze cliëntpositie gewaarborgd door instemming van de Tweede Kamer met de daartoe ingediende motie.

 • AVG

  Sinds 2013 ondersteunt Adessium diverse organisaties op het gebied van digitale rechten, zoals European Digital Rights Initiative, Privacy International en Bits of Freedom. Door bundeling van krachten hebben deze organisaties bijgedragen aan de totstandkoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018. Met het aannemen van de AVG heeft de EU een belangrijke voorbeeldrol genomen, de verordening is van groot belang voor de bescherming van privacy van mensen in een digitaliserende samenleving.

 • Akkoord over Kinderpardon

  Sinds 2015 ondersteunt Adessium Defence for Children en Stek. Zij hebben zich hardgemaakt voor een akkoord over het Kinderpardon. In 2019 besluit de regering dat 630 van de 700 vluchtelingenkinderen in Nederland mogen blijven.

 • Voorkomen plastic afval in zee

  Vanaf 2016 ondersteunt Adessium The Ocean Cleanup bij de ontwikkeling van de ‘Interceptor’, een innovatief systeem dat in de meest vervuilde rivieren plastic afval afvangt met een capaciteit van 50.000 kilo per dag. Zo wordt voorkomen dat plastic afval via rivieren in zee stroomt. In 2019 werden de eerste twee ‘Interceptors’ in gebruik genomen.

 • EU neemt Single Use Plastic Directive aan

  Adessium is sinds 2017 medefinancier van de Rethink Plastic Alliance. Dit is een coalitie van Europese ngo’s die onderdeel zijn van een wereldwijde beweging om plastic vervuiling uit te bannen. De EU neemt de Single Use Plastic Directive aan in 2019. Deze richtlijn legt de productie van de meest problematische plastic wegwerpartikelen aan banden. De Rethink Plastic Alliance heeft hier hard voor gevochten.

 • Fonds voor democratie en solidariteit

  Adessium is één van de initiatiefnemers en financiers van Civitates. Dit pooled fund voor democratie en solidariteit binnen Europa, wordt in 2019 opgericht. Het fonds verstrekt grants aan initiatieven die bijdragen aan het goed functioneren van de digitale publieke ruimte en onafhankelijke journalistiek. Samen met 15 andere fondsen steunt Adessium Civitates.

2020
23/07/2020
Adessium steunt onderzoek naar rioolwatersurveillance voor vroegtijdige herkenning van virusuitbraken
Adessium Foundation steunt onderzoek, uitgevoerd door het Erasmus MC samen met haar onderzoekspartners, naar...
28/04/2021
Jaarbericht 2020
Met veel inzet en motivatie werkten we het afgelopen jaar hard aan het waarmaken...