title-image

Respect Education Foundation

Jongeren leven steeds vaker in verschillende werelden die elkaar onvoldoende begrijpen, wat tot spanningen kan leiden. Dat diversiteit er is, is een gegeven. De kracht van (burgerschaps)onderwijs zit in het kijken naar wat mensen in al die diversiteit verbindt, in plaats van verdeelt. Voor het onderwijs is hier een belangrijke taak weggelegd, omdat het aan de basis ligt van het vormen van de samenleving.

Sociaal veilige leer- en leefomgevingen zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een goede ontwikkeling van jongeren én de samenleving om hen heen.
School is een mini-samenleving die dient als oefenplaats voor jonge burgers om te leren functioneren in de maatschappij. Een school is een diverse gemeenschap, waar iedereen wel met elkaar door één deur moet. Daarom is dit een ideale plek om ervaringen op te doen, te oefenen met sociale omgangsvormen en omgaan met verschillen in opvatting. REF helpt scholen deze burgerschapsdoelen helder te krijgen en hier passend beleid en activiteiten bij te realiseren.
Met trainingen, lesmateriaal en projecten op maat, ondersteunt REF docenten bij het begeleiden van jongeren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling zodat ze op kunnen groeien tot betrokken en verantwoordelijke burgers. REF werkt nationaal en internationaal in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en op pabo’s.

Sinds de oprichting in 2006 organiseert REF jaarlijks in de tweede week van november de nationale Week van Respect. Verbinding maken met elkaar, binnen en buiten school, met leeftijdsgenoten en met andere generaties, staat hierin centraal. Pas wanneer je weet wat de ander bezig houdt en waarom, kun je begrip en empathie voor elkaar ontwikkelen en actief bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.
De afgelopen twaalf jaar hebben zo’n 3500 scholen (basisscholen, middelbare scholen, mbo’s), ruim 1000.000 leerlingen, verscheidene pabo-opleidingen, 150 gemeenten, honderden burgemeesters en wethouders, vele maatschappelijke organisaties en elf nationale sportbonden deelgenomen aan de Week van Respect.

Over deze partner

Respect Education Foundation (REF) zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuis voelen en waar zij actief aan deelnemen. REF ontwikkelt lesmateriaal en biedt trainingen voor leerkrachten, docenten van de Internationale Schakelklas, sportcoaches en jongerenwerkers om leef- en leeromgevingen te realiseren waar jongeren zich sociaal emotioneel goed kunnen ontwikkelen. Naast de werkzaamheden die REF in Nederland verricht, is REF ook internationaal actief. Jaarlijks organiseert REF de Week van Respect. In 2019 is die van 4 tot en met 10 november.

24/09/2018
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Jaarlijks belanden duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie. Het Fonds Bijzondere Noden...
05/07/2019
Sterk Huis
Het project Smart Start van Sterk Huis ontwikkelt kennis en instrumentarium voor betere hulpverlening...