IMC Weekend School on Tour

Nieuwkomerskinderen komen in een schakelklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren om daarna door te stromen naar reguliere scholen. IMC Weekendschool biedt elke week één dagdeel weekendschool onderwijs aan.

Jaarbericht 2017

Met veel inzet en motivatie werkten we het afgelopen jaar hard om onze doelstellingen waar te maken. We werkten samen met 123 organisaties, in korte en meerjarige partnerschappen. In ons jaarverslag doen wij daarvan verslag.

Rewilding Europe

Rewilding creëert door natuurlijke processen wildere, meer biodiverse habitats. Stakeholders worden uitgedaagd en aangespoord de rewilding-filosofie over te nemen en de impact ervan te vergroten om veranderingen te creëren die gunstig zijn voor de Europese natuur.

International Press Institute

Het OnTheLine Project pakt het probleem van online intimidatie van journalisten aan. IPI ontwikkelt een ‘one-stop online resource platform’. Dit is gericht op journalisten, redacteuren en mediamanagers.

Campagne vergroten aangiftebereidheid slachtoffers seksuele uitbuiting

Jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting doen vaak geen aangifte blijkt uit rapport van CKM. De campagne ‘maak het zichtbaar’ wil de aangiftebereidheid van slachtoffers vergroten.

Chefs for Good Fish

De meeste vis op de menukaart van restaurants is niet duurzaam. Het programma ‘Chefs voor goede vis’ van de Good Fish Foundation is opgezet om dat te veranderen. Het vergroot bewustzijn bij horeca ondernemers, chefs en leveranciers.

Hostwriter wint Google Impact Challenge

Hostwriter, een online netwerkplatform voor journalisten, won begin juni de Impact Challenge Germany, een wedstrijd georganiseerd door Google Duitsland voor maatschappelijke organisaties die technologie inzetten om de wereld te verbeteren.

Dutch Cell Dogs

Een gevangene die een lastige hond tot een fijn huisdier traint, traint in feite ook zichzelf. Dutch Cell Dogs is een programma waarin mens en dier elkaar helpen om een plek in de samenleving te hervinden.

IFAW: online handel in wilde dieren en planten in Europa en Rusland is hardnekkig

IFAW onderscoek beschrijft de enorme hoeveelheid levende dieren en hun lichaamsdelen die online te koop zijn. Het beschrijft tevens de uitdagingen en kansen waarmee we te maken hebben bij het uitbannen van wildlife cybercriminaliteit.

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren vraagt om een veelomvattend en ambitieus programma, gericht op systemische verandering. De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting werkt met zo’n programma.

Reporters Without Borders: persvrijheid wereldwijd achteruit

Op 3 mei jl. lanceerde Reporters without Borders de Press Freedom Index 2018. De wereldwijde trend, óók in Europa, is die van groeiende vijandigheid tegen journalisten en media, vaak openlijk aangemoedigd door politieke leiders.

Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam

“Stichting van Schulden naar Kansen” luidt sinds 1 mei 2018 de nieuwe naam van onze partner Delta Lloyd Foundation. De stichting wil in vijf jaar armoede die wordt veroorzaakt door probleemschulden terugdringen in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle.

Global Witness en Finance Uncovered – Grootste corruptieschandaal ooit voor de rechter

Twee van de grootste oliebedrijven ter wereld staan terecht: Shell en het Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni. Onderzoek van Global Witness en Finance Uncovered bracht de zaak rond omkoping en corruptie aan het rollen.

BLUE

De Eolische archipel, ten noorden van Sicilië, staat onder druk door toenemend toerisme en niet-duurzame vismethoden. Illegale en ongereglementeerde visserij leidt tot overbevissing.

VSNK – “Van Schulden naar Kansen”

Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk probleem. Het programma Van Schulden Naar Kansen (VSNK) wil het aantal huishoudens in armoede en probleemschulden in vijf jaar fors verminderen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang. Stichting Kinderpostzegels Nederland, in coalitie anderen, pleit voor een eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang.

Bellingcat

Onderzoeksjournalistiek bevordert dieper inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Het wordt echter steeds moeilijker om deze arbeidsintensieve vorm van journalistiek te financieren, doordat digitalisering bestaande journalistieke verdienmodellen fundamenteel op de proef stelt.

European Policy Centre

In de EU is het een grote uitdaging om effectief beleid te realiseren waarin de belangen van alle Europeanen zo goed mogelijk verankerd zijn. EPC wil stemmen van burgers mee laten klinken in besluitvormingsprocessen.

Digital Freedom Fund

Ons dagelijks leven is steeds meer afhankelijk van digitaal dataverkeer. De bescherming van onze persoonlijke data loopt echter achter. Digital Freedom Fund inventariseert kansen om bescherming van digitale rechten af te dwingen via de rechter.

Plastic Solutions Fund

Plastic is één van de grootste bedreigingen van onze ecosystemen. Het Plastic Solutions Fund bouwt aan wereldwijde samenwerkingen om de plasticcrisis op te lossen. Het financiert een mondiale beweging voor het terugdringen van single use plastic.

Fonds Slachtofferhulp

Vele Nederlanders maken een traumatische ervaring mee als gevolg van een misdrijf, seksueel geweld of ernstig verkeersongeluk. Het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds van het Fonds Slachtofferhulp helpt mensen direct, vaak dezelfde dag nog.

Human Rights Watch

Human Rights Watch maakt zich sterk voor de verdediging en bescherming van mensenrechten wereldwijd. Op het gebied van vluchtelingen zet Human Rights Watch zich in voor goede bescherming en een rechtvaardig asielbeleid voor legitieme oorlogsvluchtelingen.

Alliance Magazine, interview met Adessium Foundation

In een heel speciaal interview spreken onze founders en directeur over vele aspecten van Adessium Foundation: van de start van de organisatie tot waar we nu zijn, meer dan tien jaar later.

Fondazione Lang, interview Rogier van der Weerd

Voor de Italiaanse Fondazione Lang sprak Rogier van der Weerd over Adessiums uitgangspunten en onze manier van werken, en onze geleerde lessen. Het doel van Fondazione Lang is het versterken van strategische filantropie in Italië.

Nederlands Debat Instituut

Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om in een democratie mee te kunnen draaien. Onderwerp van de debatten zijn actuele maatschappelijke dilemma’s.

Saskia van den Dool, nieuwe directeur programma’s

Met ingang van 1 oktober is de directie van Adessium Foundation weer compleet. Rogier van der Weerd werd eerder dit jaar algemeen directeur en Saskia van den Dool werd onze nieuwe directeur programma’s.

ICIJ

Journalistiek speelt een cruciale rol bij het informeren van burgers en het bieden van duiding bij maatschappelijke vraagstukken. Veel maatschappelijke misstanden overschrijden nationale grenzen. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) is een wereldwijd samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten.

Plastics in kraanwater

Plastic komt ons lichaam binnen via de voedselketen maar ook via ons drinkwater. Spraakmakend onderzoek van Orb Media toont voor het eerst aan: 83% van het drinkwater op onze aarde is verontreinigd met nanoplastics.

Streetcornerwork

Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen verliest een grote groep jongeren en volwassenen de verbinding met de samenleving. Streetcornerwork werkt aan de positieverbetering van deze mensen.

African Parks

Afrika’s biodiversiteit en natuurlijke systemen worden extreem bedreigd. African Parks ontwikkelde in een publiek-privaat partnerschap een succesvol model voor het veiligstellen van de toekomst van beschermde gebieden in Afrika, en van de kritieke wildlife habitats.

Transparency International EU

Beslissingen die op Europees niveau worden genomen moeten het publieke belang dienen zonder dat privé belangen hierbij een rol spelen. Transparency International EU (TI EU) bevordert de integriteit van EU-instellingen.

Stichting Life Goals

Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te blijven. Stichting Life Goals brengt door sport kwetsbare mensen in beweging, zoals met de Dutch Street Cup, een interstedelijk straatvoetbalfestival.

Moeten journalisten de wereld veranderen?

Wat zijn de knelpunten voor onderzoeksjournalisten bij het najagen van verhalen die machtige partijen uitdagen? En wat zijn de grenzen van de journalistiek in het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering? Een gesprek met Ian Urbina en Gerard Ryle.

Reporters without Borders

Vrijheid van informatie is een fundamenteel democratisch recht. En toch heeft bijna de helft van alle mensen op aarde geen toegang tot vrij gerapporteerd nieuws en informatie.

Stichting de Noordzee

Een groot deel van ons land wordt gevormd door het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit is van oudsher een belangrijke factor voor onze economie, ook in de toekomst zal dat zo zijn. Tegelijkertijd is de Noordzee ons grootste natuurreservaat, met een grote diversiteit aan [...]

Marilles Foundation

Om de milieuomstandigheden te verbeteren van het kustgebied van de Balearen realiseerde Adessium Foundation gedurende de afgelopen twee jaar een nieuw initiatief. Dit leidde tot een nieuwe organisatie: de Marilles Foundation, met als doel van de Balearen een zeereservaat met een voorbeeldfunctie te maken. De [...]

Wildlife Justice Commission

Wildlife criminaliteit veroorzaakt permanente schade aan biodiversiteit en tast het wezen van de menselijke samenleving aan. Jaarlijks gaat er 20 miljard euro in om, waarmee deze illegale handel de op drie na grootste ter wereld is. Alleen drugssmokkel, handel in vals geld en mensensmokkel leveren internationale [...]

European Council on Refugees and Exiles

ECRE is een Europees netwerk van 98 ngo’s in 40 Europese landen dat in 1974 is opgericht om de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden te beschermen en te verbeteren.

Dokters van de Wereld

Medische zorg is geen privilege maar een mensenrecht. Toch zijn er wereldwijd miljoenen mensen waarvoor medische zorg onbereikbaar is als ze ziek worden. In Nederland is de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch. In de praktijk blijkt het lastig voor hen om [...]

Greenpeace

In West-Afrika krimpt de visstand door o.a. overbevissing en klimaatverandering. Bij gebrek aan een effectief en integraal beheer kampt de regio met een grote mate van illegale visserij en instroom van een ongecontroleerde vissersvloot vanuit de hele wereld, waarbij de landen en regio’s als China, [...]

Hostwriter

Hostwriter is een wereldwijde community voor journalisten. De leden kunnen gemakkelijk contact zoeken met collega’s voor advies, co-auteurschap of voor accommodatie.

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils is het laatste vangnet voor mensen die nergens meer terecht kunnen. Met professionele hulpverleners helpt het Leger des Heils jaarlijks ruim 37.000 mensen met complexe problemen. Deze mensen kunnen niet meer zelfstandig functioneren of zij kunnen zich onvoldoende ontwikkelen. De organisatie [...]

The Plastic Soup Foundation

Plastic is een bijzondere stof: het is licht en sterk en kan op talloze manieren worden gebruikt. Maar plastic heeft ook nadelen. Plastic afval belandt vaak in het milieu, waar het maar heel langzaam vergaat. Plastic afval dat in ons water komt, belandt uiteindelijk in [...]

European Digital Rights

Internet verandert de wereld. Het heeft onze mogelijkheden tot communicatie dramatisch vergroot – we kunnen in contact zijn met iedereen, overal.