Sociale Initiatieven


 

Adessium Foundation staat voor een samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen, waarbij menswaardigheid, zelfredzaamheid en solidariteit belangrijke aandachtspunten zijn.

De stichting ondersteunt initiatieven die hulp bieden aan mensen in kwetsbare situaties. De aandacht gaat specifiek uit naar innovatieve oplossingen voor opvang en begeleiding om mensen te helpen ontkomen aan armoede en isolement.