Publiek Belang


 

Adessium Foundation staat voor een open, democratische samenleving. Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.

De stichting bevordert waarheidsvinding, duiding en kritische reflectie over misstanden en ontwikkelingen van maatschappelijk belang. De organisatie ondersteunt initiatieven gericht op feitenonderzoek, journalistieke analyse, publieke bewustwording en beleidsbeïnvloeding.
Ook ondersteunt Adessium Foundation organisaties die tegenkrachten vormen daar waar het publieke belang in het geding is.