ZeroWaste_image
  • ZeroWaste2

Door toenemende consumptie in de wereld neemt ook de hoeveelheid afval sterk toe. Vuilnisbelten met allerlei soorten afval verontreinigen lucht en grondwater. Bovendien blijft een deel van het afval achter in de natuur. Een van de schadelijkste soorten afval is plastic; het breekt uiterst langzaam af en kan een nadelig effect hebben op de volksgezondheid wanneer het in onze voedselketen terechtkomt.

Zero Waste Europe zet zich in om de totale hoeveelheid afval in Europa te verminderen en het hergebruikpercentage te verhogen. Een adequaat afvalmanagement systeem kan vervuiling, voorkomen en in dit kader adviseert Zero Waste gemeenten in Europa bij hun aanpak voor het reduceren van afval en het stimuleren van hergebruik. Ook stimuleert de organisatie dat fabrikanten verantwoordelijk worden gesteld om afval tegen te gaan. In plaats van wegwerpartikelen te produceren, pleit Zero Waste ervoor dat ze bij productontwikkeling nadruk leggen op hergebruik van materialen. Ten slotte oefent Zero Waste via lobby bij EU-instellingen invloed uit op nieuwe Europese wetgeving die afval moet tegengaan.

Adessium Foundation ondersteunt Zero Waste bij het introduceren van een adequaat afvalmanagement systeem in nog meer gemeenten in verschillende EU landen en bij de lobby voor betere EU wetgeving die afval moet tegengaan.

Share this Article

MEER INFORMATIE
www.zerowasteeurope.eu