tovertuin_image
  • Thijs Wolzak

    Thijs Wolzak

De situatie van kinderen in opvanginstellingen laat te wensen over. Ze krijgen te maken met de gevolgen van huiselijk geweld, verwaarlozing en financiële, psychische en verslavingsproblemen. Kinderen verblijven enkele weken tot soms meer dan een jaar in de vaak sobere ruimten van opvangcentra die weinig privacy bieden. Ongeveer de helft van de kinderen kampt met gedrags- en emotionele problemen en die worden versterkt door de situatie waarin ze opgroeien.

Stichting Kinderpostzegels en Federatie Opvang gaan samen met opvanginstellingen de leefsituatie van kinderen in de opvang verbeteren. Het streven is kinderen te laten spelen in een ontspannen omgeving zodat ze een begin kunnen maken met het verwerken van hun ervaringen. Een betere leefomgeving kan de communicatie en hechting tussen ouders en kind versterken en het vertrouwen van het kind in de toekomst vergroten.

Adessium Foundation ondersteunt dit initiatief vanuit de wens de positie van kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren en intergenerationele overdracht van problemen te voorkomen. Behalve veiligere huisvesting, maakt de bijdrage het mogelijk kinderen goed te begeleiden en om bij de overheid te lobbyen ten gunste van kinderen in opvanginstellingen.

Deel dit artikel

MEER INFORMATIE
www.kinderpostzegels.nl