Fonds_Bijzondere_Noden
  • Foto: Linelle Deunk

    Photo: Linelle Deunk

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) voorziet in urgente hulp aan mensen in tijdelijke financiële nood. FBNR komt in beeld wanneer andere wettelijke voorzieningen geen of onvoldoende oplossing kunnen bieden. Het fonds richt zich onder meer op noodsituaties waarbij snel gehandeld dient te worden. Met een eenmalige gift wordt voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of dat gas, water en elektra worden afgesloten.

In Rotterdam komen jaarlijks circa 7.000 huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Dit is 10 procent van alle Rotterdamse huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Vaak dreigen zij tussen wal en schip te vallen, omdat zij geen aanspraak op (wettelijke) voorzieningen kunnen maken. FBNR kan dan in hun basisbehoeften voorzien, in het bijzonder in situaties waarbij kinderen in het geding zijn. Het fonds handelt snel. De standaard behandeltijd van een aanvraag bedraagt maximaal drie werkdagen. Indien de situatie daarom vraagt kan het fonds binnen 24 uur hulp bieden. Waar mogelijk verwijst het FBNR naar andere fondsen en reguliere hulpverlening.

Aanvragen voor hulp kunnen alleen via hulpverleners worden ingediend. Samen met deze hulpverleners wordt een plan van aanpak gemaakt om herhaling van de problematiek bij een huishouden te voorkomen.

Door de bijdrage aan FBNR geeft Adessium Foundation concreet invulling aan de wens mensen in een kwetsbare situatie te helpen.

Deel dit artikel

MEER INFORMATIE
www.fbnr.nl