kompas_image
  • Thijs Wolzak

    Thijs Wolzak

Humanitas biedt hulp aan mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Een vrijwilliger die wekelijks op bezoek komt, stimuleert mensen op eigen kracht hun situatie te veranderen. Lokale afdelingen van Humanitas organiseren in het hele land projecten en activiteiten, verdeeld over zes thema’s: eenzaamheid, opgroeien, opvoeden, verlies, detentie en thuisadministratie.

De vraag naar hulp bij thuisadministratie neemt toe, mede vanwege de toenemende complexiteit van financieel-administratieve problemen. Het is een uitdaging voor vrijwilligers om financiële problemen vroegtijdig te herkennen. Ze beschikken over onvoldoende handvatten hiervoor en lopen, ondanks hun deskundigheid, door de toenemende vraag en complexiteit tegen de grenzen van hun kunnen aan. Wanneer vrijwilligers beter op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en de mogelijke ondersteuning die andere organisaties kunnen bieden, zijn ze in staat deelnemers aan Humanitas Thuisadministratie beter te helpen. Adessium Foundation ondersteunt Humanitas bij het maken van deze kwaliteitsslag van de dienstverlening.

Daarnaast ondersteunt Adessium Foundation het zwerfjongerenproject van Humanitas en wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een monitoring & evaluatiesysteem dat de organisatie in staat stelt op structurele wijze de effectiviteit van haar interventies te meten. Uiteindelijk zal dit de kwaliteit van de dienstverlening nog verder verbeteren en borgen.

Deel dit artikel

MEER INFORMATIE
www.humanitas.nl