Environmental_In_Agency
  • Foto: Environmental Investigations Agency

    Foto: Environmental Investigations Agency

Natuur is kwetsbaar voor belangen van handelaren die veel geld verdienen met de handel in diersoorten als olifanten, tijgers en walvissen. Dit soort milieucriminaliteit tast behalve de natuur ook de harmonieuze relatie aan tussen lokale gemeenschappen en hun natuurlijke omgeving. Achter de criminele praktijken schuilen vaak internationale syndicaten die volgens geavanceerde methoden te werk gaan. Dat maakt het lastig om milieucriminaliteit op te sporen en vervolgens aan te pakken.

Environmental Investigation Agency (EIA) streeft naar natuurbescherming door milieucriminaliteit tegen te gaan. De organisatie doet dit door het onderzoeken en blootleggen van illegale praktijken en door campagne te voeren voor betere regelgeving en handhaving van milieuwetgeving. De noodzaak hiervoor blijkt onder meer uit de sterke toename van stroperij activiteiten in de afgelopen jaren.

Adessium Foundation ondersteunt EIA vanuit het streven verantwoord om te gaan met de natuur. De bijdrage wordt ingezet voor de ‘wildlife crime’ campagne die de illegale handel in bedreigde diersoorten verder moet terugdringen.

Deel dit artikel

MEER INFORMATIE
www.eia-international.org