Vrolijkheid_image
  • 20130206AF_de vrolijkheid_242 DEF

Dagelijks slaan mensen op de vlucht voor geweld en onderdrukking. Sommigen vluchten naar Nederland waar ze worden opgevangen in asielzoekerscentra (azc). Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun vertrouwde leven en omgeving hebben ze noodgedwongen achter zich gelaten. Hoewel het verblijf in een azc als ‘tijdelijk’ is bedoeld, wonen kinderen er soms een belangrijk deel van hun jeugd. Stichting de Vrolijkheid organiseert in de asielzoekerscentra creatieve activiteiten voor deze kinderen.

Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven, om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen en om even kind te kunnen zijn. De stichting werkt intensief samen met theatergroepen, orkesten, musea, bedrijven en opleidingsinstituten. Medewerkers van de Vrolijkheid reizen rond met verhalententen waarin ouders en kinderen verhalen kunnen vertellen; er worden fotoprojecten georganiseerd waarin de wereld vanuit verschillende perspectieven wordt vastgelegd; en er worden droomhuizen, kastelen en kunstkijkdozen gebouwd op basis van de toekomstdromen van de kinderen.

Stichting de Vrolijkheid streeft er tevens naar Nederlanders in contact te laten komen met kinderen en jongeren in asielzoekerscentra om van elkaar te leren. Adessium Foundation ondersteunt Stichting de Vrolijkheid zowel vanuit de wens kinderen en jongeren in asielzoekerscentra een humanere opvang te bieden alsook om bewustwording bij de Nederlandse samenleving over hun situatie te vergroten.

Deel dit artikel

MEER INFORMATIE
www.vrolijkheid.nl