african_parks_image
  • Caroline Tisdall

    Caroline Tisdall

Afrika herbergt een uitzonderlijke wildpopulatie en natuurschoon. Belangrijke natuurgebieden staan echter onder druk door de explosieve bevolkingsgroei op het continent zelf en door de wereldwijde bevolkingsgroei. Vooral de groei in Azië veroorzaakt druk op de natuurlijke hulpbronnen van het Afrikaanse continent. Goed beheer van de natuurlijke rijkdom kan een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale ontwikkeling.

African Parks Network wil de flora en fauna van wildparken herstellen door middel van samenwerkingsverbanden met lokale overheden en nationale natuurbeheer autoriteiten. De organisatie hanteert een bedrijfsmatige aanpak van parkbeheer en hecht groot belang aan nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Door toerisme in de parken te faciliteren en te stimuleren, ontstaat lokaal werkgelegenheid en dat creëert weer draagvlak onder de bevolking om bij te dragen aan natuurbehoud.

Adessium Foundation heeft in de afgelopen jaren ervaren hoe effectief het beheermodel van African Parks Network is voor bescherming van belangrijke natuur. Het vertaalt zich in sterk groeiende wildpopulaties en toenemende inkomstenstromen uit wildlife gerelateerd toerisme. Op basis hiervan heeft Adessium Foundation besloten de organisatie de komende jaren te blijven ondersteunen zodat ze haar kennis en ervaring breed in Afrika kan inzetten en de ambitieuze uitbreidingsplannen kan realiseren.

Deel dit artikel

MEER INFORMATIE
www.african-parks.org