Mens & Natuur


 

Adessium Foundation staat voor een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. De afhankelijkheid van de mens van gezonde ecosystemen staat hierbij centraal.

De stichting draagt bij aan bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu. Ook richt Adessium Foundation zich op verantwoord gebruik en beheer van onze oceanen.