Copyright & Disclaimer


Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van Adessium Foundation. Adessium Foundation probeert deze website zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar kan er niet voor instaan dat de verstrekte informatie volledig juist, compleet en actueel is. Adessium Foundation aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de inhoud en vormgeving van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten van Adessium Foundation en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adessium Foundation (onderdelen van) de website elektronisch of op andere wijze te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Adessium Foundation respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Er wordt geen persoonsgebonden informatie geregistreerd. Adessium Foundation maakt op haar website geen gebruik van cookies.