Adessium Foundation

Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie Van Vliet, die een achtergrond heeft in vermogensbeheer. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Adessium Foundation heeft een bestuur bestaande uit Rogier van Vliet (voorzitter), Jan Meijerman en Hendrik-Jan Laseur. De directie van de Stichting wordt gevormd door Rogier van der Weerd (algemeen directeur) en de binnenkort aan te stellen directeur programma’s. Adessium Foundation heeft dertien medewerkers.

Adessium Foundation is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en van het European Foundation Centre (EFC). Adessium Foundation onderschrijft de gedragscodes van deze organisaties.

Missie

Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. De stichting werkt aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid.

Adessium Foundation geeft invulling aan haar missie door begunstigden te selecteren die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Deze begunstigden streven naar het bewerkstelligen van een blijvend positieve verandering in de samenleving. De stichting steunt organisaties in Nederland alsook initiatieven gericht op de Europese samenleving en de daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen verleent Adessium Foundation ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze organisaties.

De naam Adessium is afgeleid van de Latijnse woorden ‘ad esse’, wat bijstaan, helpen en deelnemen betekent.

Toekenningsbeleid

Adessium Foundation selecteert potentiële partners actief en nodigt hen uit een aanvraag in te dienen. Adessium Foundation neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling.

Wij verkennen zelf proactief de goede doelensector en maken keuzes op basis van ons strategisch kader. Uit ervaring is gebleken dat ongevraagde projectvoorstellen in de regel niet leiden tot nieuwe partnerschappen. Door ongevraagde projectvoorstellen niet in behandeling te nemen, kan onze tijd en ook uw tijd zo effectief mogelijk worden besteed. Wij hopen op uw begrip voor dit standpunt.

Jaarbericht 2016

Klik hier om te lezen.

ANBI informatie

Beleidsplan 2015-2017
Staat van Baten en Lasten 2016