Contributing to Nature and Society


Elke dag zet Adessium Foundation zich in om de wereld van vandaag iets beter te maken dan die van gisteren. In onderstaande video kunt u zien hoe onze bijdragen de samenleving ten goede komen.


Uit liefde voor mensen en de wereld waarin zij leven

Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie van Vliet vanuit de wens middelen ter beschikking te stellen aan het goede doel. De stichting vindt haar oorsprong in de ware betekenis van filantropie: liefde voor de mensheid. Vanaf de oprichting heeft Adessium Foundation zich ontwikkeld tot een professionele organisatie met als missie goed te doen voor de samenleving. Zonder de pretentie wereldverbeteraar te willen zijn, zet de stichting zich in om een structurele positieve bijdrage te leveren aan natuur en maatschappij.

Compassie voor de medemens en zorg voor de aarde.

Organisatie


Adessium Foundation is een private en onafhankelijke stichting die goede doelen ondersteunt, in Nederland en in het buitenland.


Missie


Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving.


Strategie


Adessium Foundation geeft invulling aan haar missie door begunstigden te selecteren die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. 

Programma’s


Het werk van Adessium Foundation richt zich op drie programma’s.

Placeholder

Publiek Belang

Adessium Foundation staat voor een open, democratische samenleving. Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.


Meer lezen
Placeholder

Mens & Natuur

Adessium Foundation staat voor een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. De afhankelijkheid van de mens van gezonde ecosystemen staat hierbij centraal.


Meer lezen
Placeholder

Sociale Initiatieven

Adessium Foundation staat voor een samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen waarbij menswaardigheid, zelfredzaamheid en solidariteit belangrijke aandachtspunten zijn.


Meer lezen